معنی و ترجمه کلمه a proud youth به فارسی a proud youth یعنی چه

a proud youth


جوان متکبر،جوان باد در سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها