معنی و ترجمه کلمه a rest from work به فارسی a rest from work یعنی چه

a rest from work


استراحت از کار،اسودگى از کار،فراغت از کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها