معنی و ترجمه کلمه a runaway knock به فارسی a runaway knock یعنی چه

a runaway knock


در زدن ودر رفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها