معنی و ترجمه کلمه absolute altimeter به فارسی absolute altimeter یعنی چه

absolute altimeter


علوم هوايى : ارتفاع سنج يا فرازيابى که ارتفاع واقعى يا فاصله واقعى هواپيما را از زمين نشان ميدهد
علوم نظامى : دستگاه ارتفاع سنج هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها