معنی و ترجمه کلمه abundant به فارسی abundant یعنی چه

abundant


بسيار،فراوان ،وافر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها