معنی و ترجمه کلمه academic aptitude به فارسی academic aptitude یعنی چه

academic aptitude


روانشناسى : استعداد تحصيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها