معنی و ترجمه کلمه acataphasia به فارسی acataphasia یعنی چه

acataphasia


روانشناسى : زبان پريشى نحوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها