معنی و ترجمه کلمه accelerating electrode به فارسی accelerating electrode یعنی چه

accelerating electrode


الکترونيک : الکترود شتاب ده
شيمى : الکترود شتابده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها