معنی و ترجمه کلمه acciaccatura به فارسی acciaccatura یعنی چه

acciaccatura


(مو ).نت سريعى که نيم پرده کوتاه تر ازنت اصلى است و قبل از نت اصلى نواخته ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها