معنی و ترجمه کلمه acotyledonous به فارسی acotyledonous یعنی چه

acotyledonous


(گ.ش ).بى لپه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها