معنی و ترجمه کلمه acoustical surveillance به فارسی acoustical surveillance یعنی چه

acoustical surveillance


مراقبت صوتى
علوم نظامى : اکتشاف و تجسس هدفها به طريقه صوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها