معنی و ترجمه کلمه activation pattern به فارسی activation pattern یعنی چه

activation pattern


روانشناسى : طرح برانگيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها