معنی و ترجمه کلمه actual total loss به فارسی actual total loss یعنی چه

actual total loss


بازرگانى : کل زيان وارده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها