معنی و ترجمه کلمه acupunctuate به فارسی acupunctuate یعنی چه

acupunctuate


با سوزن سوراخ کردن ،سوزن فروکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها