معنی و ترجمه کلمه advisory control به فارسی advisory control یعنی چه

advisory control


کنترل ازاد هواپيما
علوم نظامى : کنترل مشورتى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها