معنی و ترجمه کلمه affinity به فارسی affinity یعنی چه

affinity


خويشاوندى سببى ،قرابت سببى ،ميل ترکيبى ،همريشگى ،قرابت ،وابستگى ،پيوستگى ،قوم و خويش سببى ،نزديکى
علوم مهندسى : نيروى جاذبه بين اتمهاى يک ملکول
قانون ـ فقه : مصاهره
شيمى : کشش
روانشناسى : خويشاوندى سببى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها