معنی و ترجمه کلمه air condition به فارسی air condition یعنی چه

air condition


داراى دستگاه تهويه کردن ،تهويه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها