معنی و ترجمه کلمه aircraft scrambling به فارسی aircraft scrambling یعنی چه

aircraft scrambling


دستور پرواز هواپيما از وضعيت اماده باش زمينى ،صدور فرمان درگيرى هواپيما با هدف( هواپيماى دشمن)
علوم نظامى : صدور فرمان درگيرى هواپيما با هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها