معنی و ترجمه کلمه alarm signal به فارسی alarm signal یعنی چه

alarm signal


علامت اژير خطر،شيپور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها