معنی و ترجمه کلمه alkaloid به فارسی alkaloid یعنی چه

alkaloid


شبيه قليا
شيمى : الکالوييد
علوم هوايى : شبه قليا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها