معنی و ترجمه کلمه altisonant به فارسی altisonant یعنی چه

altisonant


پرصدا،باطمطراق ،مطنطق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها