معنی و ترجمه کلمه amenable به فارسی amenable یعنی چه

amenable


تابع ،رام شدنى ،قابل جوابگويى ،متمايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها