معنی و ترجمه کلمه amount به فارسی amount یعنی چه

amount


: )vi(سرزدن ،بالغ شدن ،رسيدن ، : )n(مبلغ ،مقدار،ميزان
قانون ـ فقه : وجه
بازرگانى : مبلغ ،ميزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها