معنی و ترجمه کلمه amphibious task group به فارسی amphibious task group یعنی چه

amphibious task group


گروه ماموريت اب خاکى
علوم نظامى : گروه رزمى موقت اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها