معنی و ترجمه کلمه anchor به فارسی anchor یعنی چه

anchor


انکر،هرکدام از 8 مربع کوچک روى ميز بيليارد کارامبول ،بلوک( کوهنوردى)،تکيه گاه ، : )n.(لنگر،لنگر کشتى : )vt.& vi.(.لنگر انداختن ،(مج ).محکم شدن ،بالنگر بستن يانگاه داشتن
علوم مهندسى : سپر
الکترونيک : مهار
عمران : مهار
روانشناسى : مرجع
ورزش : بلوک
علوم نظامى : ايستادن در دريا مهارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها