معنی و ترجمه کلمه angle of incidence به فارسی angle of incidence یعنی چه

angle of incidence


زاويه تابش
علوم مهندسى : زاويه بين شعاع تابش و عمود به صفحه
شيمى : زاويه تابش
علوم هوايى : زاويه نصب بال
علوم نظامى : زاويه اصابت گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها