معنی و ترجمه کلمه ant به فارسی ant یعنی چه

ant


: )n.(مورچه ،مور : )ant- pref.(.پيشونديست بمعنى> ضد <و> مخالف <و> درعوض < و> بجاى < و غيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها