معنی و ترجمه کلمه anti به فارسی anti یعنی چه

anti


انتى ، )pl.antis( ) : n.(پاد،عليه ،anth- pref.(،ant-، : )anti-پيشوندهاييست بمعنى> ضد <و> مخالف <و> درعوض < و> بجاى < و غيره مثلA NTIchrist :
علوم مهندسى : در مقابل
شيمى : پاد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها