معنی و ترجمه کلمه anticrop operations به فارسی anticrop operations یعنی چه

anticrop operations


علوم نظامى : عمليات کاربرد افات کشاورزى در عمليات نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها