معنی و ترجمه کلمه antisweep device به فارسی antisweep device یعنی چه

antisweep device


ضامن ضد مين روبى
علوم نظامى : ضامن ضد جمع اورى مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها