معنی و ترجمه کلمه aperitif به فارسی aperitif یعنی چه

aperitif


نوشابه ء الکلى که بعنوان محرک اشتها قبل از غذا مى نوشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها