معنی و ترجمه کلمه apex به فارسی apex یعنی چه

apex


نقطه اوج ،کاکل ،نوک سر، )pl.apexes & apices(نوک ،سر،اوج ،راس زاويه ،تارک
علوم مهندسى : قله
معمارى : چکاد
روانشناسى : تارک
نجوم : اپکس
ورزش : سرپيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها