معنی و ترجمه کلمه appendicular به فارسی appendicular یعنی چه

appendicular


اويزه اى ،مربوط بزائده اپانديس ،زائده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها