معنی و ترجمه کلمه aspiration به فارسی aspiration یعنی چه

aspiration


اشتياق ،دم زنى ،تنفس ،استنشاق ،اه ،ارزو،عروج ،تلفظ حرف H از حلق ،شهيق
روانشناسى : دمش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها