معنی و ترجمه کلمه assay به فارسی assay یعنی چه

assay


تحقيق و ازمايش کردن ،ازمايش فلز،عيارگيرى فلزات گران قيمت ،سنجش ،ازمايش ،امتحان ،عيارگرى ،طعم و مزه چشى ،مزمزه ،سعى ،سنجيدن ،عيار گرفتن ،محک زدن ،کوشش کردن ،چشيدن ،بازجويى کردن ،تحقيق کردن
علوم مهندسى : عيار گيرى
قانون ـ فقه : سنجش
شيمى : عيارگرى
بازرگانى : سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها