معنی و ترجمه کلمه association of ideas به فارسی association of ideas یعنی چه

association of ideas


تداعى انديشه ها( تداعى معانى)
قانون ـ فقه : تداعى معانى
روانشناسى : تداعى انديشه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها