معنی و ترجمه کلمه asthenic body type به فارسی asthenic body type یعنی چه

asthenic body type


روانشناسى : سنخ باريک تن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها