معنی و ترجمه کلمه asymptotic curve به فارسی asymptotic curve یعنی چه

asymptotic curve


روانشناسى : منحنى مجانب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها