معنی و ترجمه کلمه atomic weight به فارسی atomic weight یعنی چه

atomic weight


symb : at.wt،وزن اتمى يک عنصر که بر مبناى 16 وزن اتمى اکسيژن قرار داده شده است
الکترونيک : جرم اتمى
شيمى : وزن اتمى
علوم هوايى : وزن اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها