معنی و ترجمه کلمه attack altitude به فارسی attack altitude یعنی چه

attack altitude


ارتفاع تک( هواپيما)
علوم نظامى : ارتفاع تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها