معنی و ترجمه کلمه average depth به فارسی average depth یعنی چه

average depth


علوم نظامى : عمق متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها