معنی و ترجمه کلمه awn به فارسی awn یعنی چه

awn


(گ.ش ).داسه( خار سر جو و گندم)،ريشک ،(ج.ش ).الت مذکر بعضى از جانوران خزنده و کرمها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها