معنی و ترجمه کلمه ax به فارسی ax یعنی چه

ax


تيشه ،تبر دو دم ،تبرزين ،با تبر قطع کردن يا بريدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها