معنی و ترجمه کلمه babble به فارسی babble یعنی چه

babble


تداخل سيگنالها در تعداد زيادى از کانالهاى يک سيستم ،ور ور کردن ،سخن نامفهوم گفتن ،فاش کردن ،ياوه گفتن ،ياوه ،سخن بيهوده ،من ومن
کامپيوتر : cross talk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها