معنی و ترجمه کلمه bait the hole به فارسی bait the hole یعنی چه

bait the hole


گول زدن مدافع حريف( فوتبال امريکايى)
ورزش : گول زدن مدافع حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها