معنی و ترجمه کلمه bank protection به فارسی bank protection یعنی چه

bank protection


ساحل دارى
عمران : حفاظت ساحل رودخانه در مقابل تخريبهاى ناشى از جريان
معمارى : ساحلبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها