معنی و ترجمه کلمه bate به فارسی bate یعنی چه

bate


کم کردن ،تخفيف دادن ،پايين اوردن ،نگهداشتن( نفس)،راضى کردن ،دليل وبرهان اوردن ،بال زدن بطرف پايين ،خيساندن چرم درماده قليايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها