معنی و ترجمه کلمه batter به فارسی batter یعنی چه

batter


خردکردن ،داغان کردن ،پى درپى زدن ،خراب کردن ،خمير(دراشپزى)،خميدگى پيداکردن ،باخميرپوشاندن ،خميردرست کردن
ورزش : توپزنى که نوبت اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها