معنی و ترجمه کلمه bemetallic thermometer به فارسی bemetallic thermometer یعنی چه

bemetallic thermometer


علوم مهندسى : گرماسنج زوج فلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها