معنی و ترجمه کلمه bench milling machine به فارسی bench milling machine یعنی چه

bench milling machine


علوم مهندسى : ماشين فرز روميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها